เริ่มต้นใช้งาน

การแสดงปฏิทินที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับเว็บไซต์ของคุณ

ปรับแต่งปฏิทินในแบบของตัวคุณเองได้ภายในไม่กี่นาที!

คุณสมบัติ
การซิงค์เหตุการณ์ทันที
Embed with an HTML snippet
Desktop and Mobile
Multi-Language Support
Fixed and Automatic Timezone
Easy Editing
Designs To Choose
Multiple Calendar Sources
Style per Calendar, Category and more
Custom CSS
Day, Week, Month, Agenda
Work Week
Custom Date & Time Range
Custom Title & Icon
Click on Event Location
Styled Event Descriptions
FOSS - No Vendor Lock-In
Hosted and Self-Hosted
Subscribe Link
Community and Paid Support
Developer API